Termeni și condiții

Termeni si conditii 

Întregul conținut al acestui site este proprietatea companiei Mozaik Consulting SRL.
Dreptul de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală protejează conținutul site-ului. 

Conținutul site-ului mzk.ro nu poate fi reprodus, publicat, afișat, modificat, transferat, transmis sau înregistrat sub nici o formă și folosind orice tip de mijloace, inclusiv fotocopierea, înregistrarea electronică sau mecanică, și nu poate fi folosit pentru a crea materiale derivate din acesta fără acordul prealabil, în scris, al Mozaik Consulting. 

Conform legilor din România, încălcarea acestor condiții reprezintă o infracțiune. Mozaik Consulting și orice alt nume de produs sau serviciu aflat în conexiune cu Mozaik Consulting sunt mărci proprii. Mozaik Consulting nu poate avea nici un control și nu îsi asuma nici o responsabilitate privind conținutul oricăror altor web site-uri care pot fi accesate folosind mzk.ro. Mozaik Consulting nu poate fi acuzată că aprobă conținutul acestor site-uri. Mozaik Consulting îsi rezerva dreptul de a bloca accesul prin intermediul site-ului către acele domenii Internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător, sau care pot fi folosite pentru anumite scopuri în prejudiciul Mozaik Consulting SRL.