Garanții

Garanţia Standard

 • – Echipamentele beneficiază de o garanţie standard de 12 luni. Consumabilele nu beneficiază de această garanţie.
 • – Detaliile garanţiei standard sunt după cum urmează.

Conţinutul garanţiei

 • – Garanţia acoperă reparaţiile defectelor survenite în condiţii normale de utilizare – în conformitate cu specificaţiile producătorului – şi mentenanţă (vezi manualul de utilizare).
 • – Reparaţiile includ rezolvarea tuturor problemelor (prin înlocuire de piese defecte sau nu) care împiedică funcţionarea normală a echipamentului (vezi specificaţiile produsului).
 • – În toată perioada de garanţie Mozaik Consulting SRL va înlocui orice piesă care prezintă defecte în funcţionare. Se acceptă înlocuirea tuturor pieselor care prezintă defecte ascunse în orice moment al perioadei de garanţie. Se oferă garanţie de 6 luni pentru reparaţiile efectuate şi pentru piesele înlocuite.

Piese consumabile uzate

 • – Piesele consumabile (de uzură) uzate, care conform specificaţiilor, au durata de viaţă depăşită, nu se vor înlocui în perioada de garanţie în mod gratuit. De exemplu cuţitele, wiperi, cap de printare, etc.

Timp de răspuns şi reparaţie

 • Mozaik Consulting SRL face tot posibilul pentru a răspunde solicitărilor cât mai urgent posibil.
 • În cazul reparaţiilor la sediul clientului, acesta trebuie să asigure toate facilităţile şi consumabilele necesare (ex. cerneala, media, spaţiu de lucru) pentru o bună desfăşurare a activităţii de service pentru tehnicienii Mozaik Consulting SRL.

Taxe deplasare şi manoperă

 • Mozaik Consulting SRL nu va calcula taxe de deplasare şi taxe de manoperă pentru reparaţiile efectuate pentru remedierea defectelor din perioada de garanţie. Se vor calcula taxe de manoperă şi piese doar pentru lucrările de mentenanţă obligatorii şi înlocuirile pieselor consumabile necesare. Nu se vor taxa manoperele şi piesele dacă intervenţia este rezultatul direct al unei probleme cauzate de un defect de fabricaţie. În toate celelalte situaţii lucrarea va fi contra cost.

Excepţii ce NU sunt acoperite de garanţii

 • – Utilizări eronate.
 • – Probleme rezultate din utilizarea incorectă a echipamentelor. Utilizarea corectă a fiecărui echipament este descrisă în Manualul de Utilizare.
 • – Probleme cauzate de nerespectarea de către utilizator a scadenţelor de revizie obligatorie. Scadenţa reviziilor pentru fiecare echipament este descrisă în Manualul de Utilizare şi este clarificată pe parcursul instalării sau instruirii.
 • – Probleme apărute ca urmare a utilizării echipamentelor folosind reglaje şi setări ce nu corespund cu specificaţiile echipamentului. Aceste setări sunt descrise în Manualul de Utilizare.
 • – Deviaţii între printare şi tăiere cauzate de: Valori incorecte introduse în “user menu” (calibration / print & cut adjustment, speed, up-speed). Efecte negative ale temperaturii materialului (dilatări şi comprimări). Materiale de laminare neagreate.
 • – Piese deteriorate cauzate de aşezarea/încărcarea incorectă a materialelor. Probleme apărute ca urmare a reglajelor incorecte de temperatură sau uscării accelerate ale materialelor printate.
 • – Consumabile cum ar fi cerneala, suporturile media, cuţite.
 • – Defecte cauzate de factori externi cum ar fi calculatorul PC, cabluri, configuraţie hardware, piese de schimb neoriginale, praf, încărcări statice, umiditate ori temperatură.
 • – Se va pierde orice drept la garanţie şi la asistenţă tehnică gratuită în cazul folosirii cernelurilor non-conforme sau neautorizate.
 • – Defecte cauzate de setări eronate ale softului de printare.
 • – Defecte sau probleme apărute în urma folosirii unor profile ICC sau setări de culoare nepotrivite.
 • – Defecte sau probleme din cauza folosirii materialelor (media) de print nepotrivite sau non-conforme.
 • – Piese care nu contribuie la funcţionarea echipamentului şi nu afectează calitatea produsului finit (capace de acoperire, stand).
 • – Toate problemele legate de software.
 • – Daune apărute ca urmare a accidentelor cum ar fi – inundaţie, furtună, fulgerare, foc, furt, etc.
 • – Mozaik Consulting SRL nu va răspunde de eventualele daune cauzate de pierderi de date şi costuri ale reparaţiilor şi reconfigurărilor echipamentelor.

Garanţia se pierde în următoarele situaţii

 • – Dacă beneficiarul nu și-a plătit facturile scadente către Mozaik Consulting SRL.
 • – Dacă se pierde certificatul de garanţie sau nu se poate identifica seria de fabricaţie a aparatului.
 • – Dacă au avut loc intervenţii în echipament de către persoane neautorizate sau fără permisiunea Mozaik Consulting SRL.

Obligaţiile beneficiarului

 • – Să trateze echipamentele cu maximă responsabilitate şi să se asigure că echipamentele sunt utilizate numai de către personal competent şi specializat.
 • – Să utilizeze echipamentele în încăperi curate, dotate cu aer condiţionat, cu instalaţie electrică adecvată şi cu împământare.
 • – Să nu facă modificări în structura echipamentului fără permisiunea în scris al Mozaik Consulting SRL.
 • – Să urmărească şi să respecte planul de revizii.
 • – Să folosească numai cerneluri autorizate şi compatibile cu echipamentul.